AED oftewel Automatische externe defibrillator. In het winkelcentrum te vinden bij Mc Donalds in het middengedeelte van het centrum en bij de Jumbo aan de zuidoost zijde Een automatische externe defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED) is een draag-baar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand door ventrikel-fibrilleren, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel een gestoord hartritme te stoppen, om zo de sinusknoop weer de kans te geven de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.